Scroll to top

INNOWATORZY

Piotr Sienkiewicz

Wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klas, tutor.  Ekspert w zakresie edukacji obywatelskiej. Jako stały współpracownik Fundacji Civis Polonus pracuje z uczniami oraz nauczycielami w celu wzmacniania samorządności uczniowskiej. Jest autorem licznych publikacji, scenariuszy lekcji i projektów edukacyjnych poświęconych podmiotowości uczniowskiej, kompetencji społeczno-obywatelskich, edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju, partycypacji publicznej, komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami.

Marcin Mitzner

Twórca gier, animator i trener STOP. Od 13 lat tworzy gry i projekty społeczne dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych i firm. Opracował ponad 300 gier przestrzennych, symulacyjnych i szkoleniowych wspierających procesy edukacyjne, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną. Łączy świat edukacji nieformalnej z mechanizmami gier, żeby skutecznie uczyć, integrować i animować społeczności oraz zespoły. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Narodowym Centrum Kultury, Centrum Cyfrowym, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-społecznych i Szkoleń, Muzeum Polin czy Muzeum Narodowym w Warszawie.

Laureat konkursu „Mazowiecki Impuls Kultury 2020” w dziedzinie projekt społeczny przyznawanej za najlepsze projekty z zakresu innowacji edukacyjnych.

INNOWACJA

Educhoice

EduChoice.pl to aplikacja wspierająca rodzica i nastolatka w rozmowie o uczeniu się oraz planowaniu przyszłości edukacyjnej po szkole podstawowej.

Główną funkcjonalnością innowacji jest gra, którą rodzic i nastolatek wspólnie przechodzą. Poznają historię Kazika lub Krysi i ich rodziców. Odpowiadają na pytania, rozwiązują zadania i tym samym dowiadują się o sobie więcej. Dzięki temu razem są lepiej przygotowani do rozmów o planach edukacyjnych. 

Do rodziców skierowana jest specjalna Baza Wiedzy, w której znajdą odpowiedzi na najbardziej istotne pytania związane z rozwojem nastolatka, prawidłowym i skutecznym komunikowaniem się z nim oraz motywowaniem.

Do nauczycieli kierujemy narzędzia do prowadzenia zajęć dla uczniów i rodziców poświęcone rozwojowi psychospołecznemu a także skutecznemu komunikowaniu się.

Innowacja bazuje na uznanych, naukowych koncepcjach pedagogicznych i psychologicznych. W szczególności odwołuje się do teorii rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona  oraz myśli Jaspera Juula. Zgodnie z tą pierwszą, początek dorastania to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu człowieka. Doświadcza on wtedy kryzysu tożsamości. Staje przed wyzwaniem odpowiedzenia na pytania kim jestem i kim chce być w przyszłości. Nakładają się na to nowe oczekiwania rodziców, nauczycieli, systemu edukacji. Młody człowiek nie wie jak ma funkcjonować. Schematy wypracowane w dzieciństwie okazują się nieskuteczne. Mówi się, że nastolatek jest rozproszony.

Opracowując EduChoice.pl stale wracaliśmy również do myśli duńskiego pedagoga Jaspera Juula:

Jakość dialogu między dorosłym i dzieckiem polega na woli i zdolności do obrony swojego punktu widzenia oraz do wysłuchania głosu drugiej strony. Jeśli natomiast punkt widzenia i wzajemne życzenia będą tylko krytykowane i sprowadzane do zera, to z dialogu zrobi się walka, a z niej nie wyniknie na pewno nic konstruktywnego. I to niezależnie od tego, czy będzie prowadzona w sposób cywilizowany, czy nie. Zarówno ten, kto ją wygra, jak i ten, kto przegra, będą na końcu tak samo samotni – i to jest jedyny możliwy do przewidzenia jej rezultat. (Juul, Nie z miłości. Mądrzy rodzice – silne dzieci. wyd. MiND, 2011 r.)

Innowacja