Scroll to top

INNOWATORZY

Aleksandra Matyska – liderka Zespołu
Nauczycielka matematyki na wszystkich poziomach edukacji szkolnej z wieloletnim stażem. Obecnie zajmuje się projektowaniem programu matematyki na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej na klockach Lego w Superminds Academy. W swoich propozycjach  uwzględnia przede wszystkim najnowsze osiągnięcia neurobiologii związane z procesem uczenia się. Z jej doświadczenia wynika, że nie ma treści matematycznych szkodliwych dla dziecka w żadnym wieku, a dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, którymi dziecko może  samodzielnie manipulować, pojęcia matematyczne stają się  dla niego zrozumiałe, po prostu łatwe. Wystarczy tylko prawidłowo zaprojektować ćwiczenia uwzględniając poziom umiejętności dziecka.

Zdaje sobie sprawę, że sukces  dziecka na początku jego szkolnej edukacji matematycznej zależy od tego, czy rozumuje operacyjnie na poziomie konkretnym w wymaganym przez podstawę programową zakresie.  Stąd pomysł na CZASnaMATMĘ, czyli na ćwiczenia z edukacji matematycznej, które będą wspomagały dzieci w rozwoju rozumowania operacyjnego.

Agnieszka Krzciuk
Od 2018 nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka WSHE oraz SAN w Łodzi na kierunkach: psychopedagogika oraz  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. W swojej pracy często towarzyszy dzieciom z orzeczeniem, dlatego ukończyła  studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w WSNoZ w Bydgoszczy.

Damian Mielcarek
Od 2016 nauczyciel wychowania przedszkolnego. Fascynuje go świat LEGO, który wykorzystuje do konstruowania swoich zajęć. Prywatnie fascynuje się italianistyką.

INNOWACJA

CZAS na MATMĘ

„CZAS na MATMĘ” to dostarczenie dorosłym, przede wszystkim tym bez przygotowania zarówno matematycznego, jak i pedagogicznego modelu edukacji, który prawidłowo poprowadzi dziecko w wieku przedszkolnym do rozumienia pojęć matematycznych  niezbędnych do  efektywnego radzenia sobie z nauką matematyki  już od początku jego pobytu w  szkole podstawowej.

Podstawą będą zweryfikowane naukowo i ułożone  metodycznie  scenariusze ćwiczeń/zabaw wraz z dołączonymi do nich krótkimi filmami pokazującymi, jak w praktyce zostały zrealizowane.

Ponadto załączony przewodnik korzystania z proponowanego modelu oraz propozycja sposobu określenia umiejętności osiąganych przez dziecko pozwoli wszystkim dorosłym wykorzystywać skonstruowane przez nas narzędzie  bez obawy popełnienia błędu pedagogicznego.

Innowacja