Scroll to top

INNOWATORZY

RAFAŁ OLSZOWSKI – doktor nauk społecznych, pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Prezes zarządu Fundacji Instytut Aurea Libertas. Research Affiliate (badacz afiliowany) w jednej z najważniejszych uczelni amerykańskich – Massachusetts Institute of Technology. Na AGH kierownik projektu badawczego  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Kolektywna inteligencja w Internecie: zastosowania w sferze publicznej, metody badania i modele partycypacji obywatelskiej. Na amerykańskiej uczelni jest zaangażowany w prace Center for Collective Intelligence, gdzie prowadzi badania nad strukturalizacją debaty, polaryzacją i bałkanizacją. Ekspert w międzynarodowym projekcie „E-Government 2.0 w praktyce” w ramach programu „Erasmus+: Partnerstwa Strategiczne na rzecz Szkolnictwa Wyższego”. Projekt dotyczył wykorzystaniu Web 2.0 w administracji publicznej. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w realizacji prac badawczych i//lub badawczo rozwojowych w obszarze łączącym nauki społeczne i informatykę.  Posiada specjalizację teoretyczną związaną z kluczowym obszarem tematycznym stanowiącym pole dla fake news (nauki społeczne i polityczne). Jest autorem licznych publikacji naukowych i monografii „Edmund Burke. Trwałość i zmiana”.

GRZEGORZ ŚWIERK – magister Informatyki i Ekonometrii, doświadczony informatyk i przedsiębiorca, posiadacz certyfikatów

Prince2 Foundation i AgilePM Practitioner. Ma doświadczenie w pracy na stanowisku Big Data Developer, posiada kompetencje związane z tworzeniem baz i sieci neuronowych systemów weryfikacji treści,  posiada kompetencje związane z projektowaniem architektury systemu informatycznego, przechowywaniem dużej ilości danych. Potrafi zaprojektować odpowiednie rozwiązanie oraz odpowiedni je zaprogramować wykorzystując ogólnodostępne narzędzia i bazy danych. Rozwiązania zaprojektowane przez Big Data Developera, umożliwią przeprowadzenie analizy dużej ilości danych i wyodrębnienie z nich potrzebnych informacji. Doskonale zna się na relacyjnych i nie relacyjnych bazach daych takich jak PostgreSQL czy MongoDB. Posiada doświadczenie w programowania w języku C++/Java. Zna relacyjne bazy danych takie jak PostgreSQL. Bardzo dobrze zna środowisko Linux oraz narzędzia konsolowe. Bardzo dobrze zna narzędzie Docker. Umie implementować  skalowalne rozwiązania.

INNOWACJA

COLLMIND

COLLMIND to program zajęć edukacyjnych, w ramach których młodzież szkół średnich uczestniczy w warsztatach, poznając zagadnienia związane z  niebezpiecznymi zjawiskami w Internecie: fake newsami, agresją i negatywnymi stereotypami. Praca ma charakter warsztatów, w ramach których młodzież uczestniczy w treningu sieci neuronowej, tj. sztucznej inteligencji  dedykowanej wykrywaniu zagrożeń związanych z wybranymi tematami. Jako narzędzia do realizacji programu CollMind używane są: scenariusze zajęć, tutoriale video, oprogramowanie CollMind MINER oraz oprogramowanie CollMind WARRIOR.

Przygotowane przez nas scenariusze zajęć dotyczą: dezinformacji związanej z sieciami komunikacyjnymi 5G, negatywnych stereotypów w relacjach polsko – ukraińskich, oraz agresji internetowej.

Nasza innowacja pomaga młodzieży w zdobyciu wiedzy, jak samodzielnie badać niebezpieczne zjawiska w Internecie, wyrobić sobie własne zdanie nie w oparciu o dane anegdotyczne, lub „gotowe” oceny podane na lekcji, ale bazując na samodzielnie zaobserwowanych faktach, zapisanych w bazach danych. Zwalczanie fake news (FN) to kwestia, która od wybuchu pandemii koronawirusa stała się kluczowa dla naszego bezpieczeństwa informacyjnego.

Dzięki udziałowi w projekcie kolejnych grup uczniów siec neuronowa będzie coraz lepiej trenowana, co będzie zwiększało jej efektywność w zwalczaniu fake news, agresji i negatywnych stereotypów. Co więcej, każda zainteresowana osoba będzie mogła z niej korzystać – nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również dziennikarze, instytucje publiczne i wszystkie zainteresowane osoby.

Innowacja