Scroll to top

INNOWATORZY

Dariusz Mikołajewski
Doktor inżynier, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Elektronik, informatyk, biocybernetyk i inżynier biomedyczny

Mateusz Masiak
Przedsiębiorca z międzynarodowym doświadczeniem przemysłowym i naukowym, specjalizujący się w zastosowaniu uczenia maszynowego w medycynie i finansach. Związany z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, gdzie prowadził zajęcia dla studentów studiów magisterskich.

Marcin Waryszak
Współzałożyciel spółki kapitałowej Calmsie – doświadczony w pracach planistyczno-koordynacyjnych, w szczególności w zakresie badań i realizacji projektów związanych z rozwojem i zastosowaniem sztucznej inteligencji. We współpracy z zespołami technicznymi uczestniczył w pracach nad opracowaniem innowacyjnego chatbota terapeutycznego i platformy telemedycznej. Ukończył szkolenie w zakresie zarządzania projektami PRINCE2. Współtwórca platformy fin-tech Quantifier, która uzyskała dofinansowanie unijne w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej.

Marek Masiak
Doświadczenie w pracy programistycznej zdobywał między innymi w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Gabriela Zdunek
Doświadczony kierownik grantów badawczych z dziedziny psychiatrii, z sukcesem opublikowała i zaprezentowała wyniki badań na konferencjach medycznych o zasięgu międzynarodowym. Zakończyła badania dotyczące wpływu stylu życia na zdrowie psychiczne podczas pandemii COVID-19. Intensywnie nawiązuje relacje z kolejnymi specjalistami zdrowia psychicznego, ze szczególnym naciskiem na kadrę uniwersytecką.

Dr Brian E. Wallace
Lekarz naukowiec i przedsiębiorca. Jego dorobek naukowy i zawodowy obejmuje 20 lat prac klinicznych w szpitalach w całej Europie, a także rolę konsultanta w klinikach medycznych i psychiatrycznych w Stanach Zjednoczonych, prowadził zajęcia dla lekarzy, studentów medycyny i specjalistów zdrowia psychicznego na całym świecie.

Dr n. med. Jarosław Oleszczuk
Obecnie Chief Business Officer Genomtec SA. Do 2020 roku Prezes Zarządu AstraZeneca Poland. Ponadto ma 15 lat doświadczenia na stanowiskach kadry zarządzającej m.in. w Novartis, Abbott, Abbvie, McKinsey & Company.

Prof. dr hab. n. med. Marek Masiak
Lekarz specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor psychoterapii (PTP), profesor emerytowany Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Dr hab. n. med. Jolanta Masiak, prof. UMLub
Kierownik II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

INNOWACJA

CALMSIE – porozmawiajmy o emocjach – chatbot psychoedukacyjny

Celem innowacji społecznej było stworzenie modelu zautomatyzowanego narzędzia, które poprzez interaktywny chatbot wyposażony w medycznie zweryfikowane treści, podniesie poziom psychoedukacji uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Innowacja w formie chatbotu, została opracowana merytorycznie pod nadzorem autorytetów z obszaru zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dzięki temu zintegrowano możliwości, jakie niesie nowa technologia z potrzebami edukacyjnymi społeczeństwa.

Innowacja