Scroll to top

INNOWATORZY

Joanna Fąfara
Współtwórczyni dwóch innowacji społecznych: pierwsza to gra planszowa pt. „Alternatywna wersja historii o kolonizacji Ameryki czyli co by było gdyby empatia wzięła górę”. Gra dotyczyła rozwijania empatii u uczniów i nauczycieli. W ramach innowacji zajmowała się tworzeniem koncepcji innowacji oraz grafiką, fabułą i mechaniką gry. Drugą innowacją była gra pt. „Przyszłość, która nadeszła” dotycząca kompetencji przyszłości, megatrendów oraz ich oddziaływania na rynek pracy. W ramach innowacji zajmowała się fabułą oraz grafiką.

Przez pół roku pracowała również w firmie szkoleniowej koordynując zajęcia dla nauczycieli i uczniów. Ponadto posiada doświadczenie w sprzedaży oraz jako pielęgniarka.

Arkadiusz Nepelski
Od siedmiu lat prowadzi zajęcia dla młodzieży pomagające młodym ludziom znaleźć swoją drogę życiową. Trzy lata temu założył firmę „Brakujące lekcje” w ramach której dodaje do edukacji formalnej rzeczy w niej brakujące – prowadząc warsztaty w szkołach. Ponadto zajmuje się również szkoleniami dla nauczycieli z umiejętności miękkich.

Interesuje się przede wszystkim coachingiem i psychologią.  Od kilku lat gra w różnego rodzaju gry planszowe i tworzę własne, które wykorzystuje w szkoleniach dla edukacji.

INNOWACJA

Holistyczny model budowania sieci relacji w środowisku szkolnym z wykorzystaniem grywalizacji i aktywnych metod warsztatowych

Celem innowacji jest rozwiązanie problemu osłabienia i zaniku relacji występującego wśród uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów ( zarówno wewnątrz każdej z grup, jak i pomiędzy nimi) poprzez opracowanie i przetestowanie holistycznego modelu budowanie relacji wykorzystując grywalizację oraz aktywne metody warsztatowe.

Nasz pomysł na innowacje to holistyczny (angażujący zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców) model pogłębiania istniejących i budowania nowych relacji (zarówno w ramach każdej z ww. grup, jak i między nimi) wykorzystujący grywalizację oraz aktywne metody warsztatowe jako przystępną i  angażującą formę pracy. Jego celem jest zbudowanie przez uczniów sieci relacji, która jest najlepszym czynnikiem chroniącym przed kryzysem, załamaniem czy depresją, które dodatkowo pogłębia pandemia COVID-19 oraz negatywne skutki nauczania zdalnego.

W skład modelu wchodzą skrypty i nagrania pozwalające przeprowadzić zajęcia dotyczące budowania i pogłębiania relacji dla rady pedagogicznej oraz rodziców bazujące na grywalizacji i aktywnych metodach warsztatowych. Model zawierał będzie również skrypty oraz nagrania pozwalające przeprowadzić cykl lekcje wychowawcze bazujące na tej samej metodologii. Ostatnim elementem jest zestaw 42 zgrywalizowanych wyzwań, które uczniowie będą wykonywali w czasie wolnym. Mają one na celu zachęcić uczniów do budowania relacji z innymi uczniami, nauczycielami i członkami ich rodzin. Ostatnim elementem jest opis całego modelu, dzięki któremu nauczyciele będą mogli spojrzeć na naszą metodologię z lotu ptaka. W trakcie testowania planujemy przeprowadzić ankiety, wywiady oraz obserwacje nieuczestniczącą, tak by na bieżąco monitorować skuteczność oraz atrakcyjność naszego rozwiązania.

Innowacja