Scroll to top

INNOWATORZY

Dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS, fizyk jądrowy, zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki, autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu fizyki jądrowej i jej zastosowań medycznych. Prezes Stowarzyszenia Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe. Aktywna popularyzatorka nauk ścisłych, współautorka artykułów w „Wiedza i życie” i książek z serii „Zeszyt doświadczeń”, demonstratorka Pokazów z Fizyki. Kierowała wieloma projektami z obszaru dydaktyki, m.in. Społeczne Repozytorium Doświadczeń oraz Akademia kreatywnego rozwoju.

Dr Jacek Warda, politolog i publicysta, zatrudniony w Związku Miast Polskich jako doradca w programach pomocowych, aktywnie pracuje z samorządami w obszarze zarządzania publicznego i opracowywania koncepcji rozwoju miast i gmin. Autor Edukacyjnego programu „Zmieniający się świat, innowacyjny nauczyciel”.

INNOWACJA

Biblioteka eksperymentu uczniowskiego

Zachować ciekawość świata na lata, z pasją odkrywcy i eksperymentatora poznawać świat – taka dewiza towarzyszy naszej innowacji społecznej wspierającej uczniów w rozwoju umiejętności samodzielnego uczenia się poprzez eksperymentowanie i prowadzenie obserwacji.

Celem naszej innowacji społecznej jest stworzenie modelu lekcji wspieranej doświadczeniami i obserwacją, która podniesie poziom kompetencji w obszarze samodzielnego uczenia się poprzez eksperymentowanie i obserwację wśród uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.

Biblioteka eksperymentu uczniowskiego to kompleksowe zasoby dla nauczycieli: przyrody, fizyki, geografii, biologii, plastyki, informatyki i chemii. Poza inspirującymi scenariuszami lekcji wspieranych eksperymentowaniem, wśród zasobów znajdą się wykazy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia doświadczeń, instrukcje bezpiecznego wykonania doświadczeń, filmiki instruktażowe, komiksowe karty wsparcia i karty pracy uczniów, a nawet projekty modeli 3D do wydruku na drukarkach 3D. Nasza innowacja to narzędzie dla chcących włączyć nauczanie empiryczne w ramy lekcji.

Innowacja