Scroll to top

INNOWATORZY

Nasz zespół jest skoncentrowany na jednym zadaniu – pomocy w rozwoju uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie zaś z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją.

Katarzyna Trembaczowska-Brom – nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, wychowawca oddziału specjalnego dla uczniów z afazją, oligofrenopedagog i tyflopedagog.

Szuka, szuka i szuka… nowych metod i technik nauczania, aby umożliwić uczniom rozwój umiejętności i poszerzanie wiedzy.

Próbuje, próbuje i próbuje… integrować uczniów, rodziców, nauczycieli, młode i starsze pokolenie a także osoby niepełnosprawne.

Aneta Neffe – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta rodzinny, instruktor programu Golden 5, instruktor programu Unplugged.

Szuka, szuka i szuka… sposobów budowania relacji rówieśniczych oraz wspierania budowania pozytywnej samooceny.

Próbuje, próbuje i próbuje… ułatwiać rodzicom zrozumienie dysfunkcji swoich dzieci, jak i pomagać w poszukiwaniu rozwiązań dla trudności edukacyjnych i wychowawczych.

Irena Węgrzyn – dyplomowany nauczyciel matematyki, wychowawca oddziału specjalnego, oligofrenopedagog.

Szuka, szuka i szuka… materiałów dydaktycznych dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów.

Próbuje, próbuje i próbuje… sprawić, żeby jej wychowankowie nabyli jak najwięcej kompetencji społecznych.

Dariusz Garncarczyk – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wicedyrektor szkoły podstawowej, instruktor programu Golden 5.

Szuka, szuka i szuka… indywidualnych metod pracy z uczniami.

Próbuje, próbuje i próbuje… odnaleźć jak najwięcej metod podnoszenia kompetencji nauczycieli w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami o różnych deficytach.

Joanna Błażejewska-Ziora – pedagog, logopeda, neurologopeda kliniczny, surdologopeda, nauczyciel rewalidacji usprawniającej mowę.

Szuka, szuka i szuka… coraz to nowszych rozwiązań metodycznych, które będzie w stanie wykorzystać w pracy z uczniami z deficytami.

Próbuje, próbuje i próbuje… znaleźć dla nauczycieli i specjalistów wspólny cel, który będzie kluczem do przygotowania młodych ludzi z deficytami do sprostania rzeczywistości dorosłego życia.

INNOWACJA

afazJA - możeMY

Koncepcja innowacji afazJA -możeMY jest odpowiedzią na problem niedostosowania metod nauczania do potrzeb uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej  – w tym afazji  – na II etapie edukacyjnym. Dotyczy on zarówno uczniów, jak i ich rodziców i nauczycieli. Innowacja społeczna w swojej koncepcji przewiduje holistyczne podejście do procesu nauczania. Celem naszych działań jest znalezienie rozwiązań odpowiadających potrzebom uczniów, rodziców i nauczycieli. Produktem naszej innowacji jest kompletny model pracy w oddziale specjalnym, który będzie mógł być wykorzystany w całości lub stanowić inspirację dla nauczycieli.

Innowacja zakłada:

  • korelację międzyprzedmiotową i pracę blokami tematycznymi poprzez przygotowanie listy zagadnień realizowanych podczas nauczania wszystkich przedmiotów, wizualnych pomocy dydaktycznych do ich realizacji, przykładowych scenariuszy opartych na sketchnotkach, przygotowanych zgodnie z jednolitym schematem prowadzenia lekcji;
  • współpracę z rodzicami poprzez przygotowanie schematu codziennej wymiany informacji między nauczycielami i rodzicami, jak również opracowanie przykładowych informacji dla rodziców;
  • zajęcia w dedykowanej sali lekcyjnej (poprzez przygotowanie wizualizacji, wyposażenie sali i prowadzenie w niej lekcji);
  • opracowanie poradnika dla rodziców i nauczycieli zawierającego praktyczne wskazówki do pracy.
Innowacja