Scroll to top

Drodzy Innowatorzy! Drogie Innowatorki!

Zakończyliśmy proces Preinkubacji. To był intensywny czas. Dziękujemy Wam za wkład, zaangażowanie, wykonaną pracę, rozwój innowacji i przygotowanie do obrony Waszych Wstępnych Specyfikacji Innowacji Społecznych podczas KOW. Niezwykle miło było nam spotkać się z Wami podczas tego wydarzenia.

Komisja Oceny Wniosków zakończyła obrady i znamy wyniki oceny. Tym samym, publikujemy wstępną listę rankingową w ramach etapu Selekcji Innowacji Społecznych do grantu i inkubacji w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Gratulujemy Wam oceny.

Niestety to już ostatni nabór w naszym Inkubatorze. Możemy przekazać już tylko 17 grantów, w tym 12 pierwszych Zespołów ze wstępnej listy rankingowej zapraszamy do negocjacji, wkrótce przekażemy Wam szczegóły.

Kolejne 5 Zespołów zaprosimy do negocjacji po zakończeniu procedury odwoławczej. Wkrótce otrzymacie pisma z informacją o ocenie oraz karty oceny formalnej i merytorycznej.

Lista do pobrania:

Szczegóły dotyczące oceny znajdziecie w przesłanym drogą mailową piśmie oraz kartach oceny.

UWAGA! Informacja o skierowaniu Specyfikacji do negocjacji nie jest równoznaczna z decyzją o przyznaniu grantu.

Ostateczna lista rankingowa z wyróżnieniem Koncepcji rekomendowanych do etapu grantu i inkubacji zostanie zaktualizowana i opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej zgodnie z terminem wynikającym z Procedur.

Zespół POPOJUTRZE 2.0