Scroll to top
news!

II nabór wniosków!

Drodzy Innowatorzy!

Informujemy, że zakończyliśmy etap oceny i preselekcji zgłoszeń z największym potencjałem do udziału w procesie preinkubacji w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po procedurze odwoławczej, obejmującą Innowacje Społeczne zakwalifikowane do etapu preinkubacji.

Do etapu preinkubacji zakwalifikowaliśmy ostatecznie 50 zgłoszeń, ponieważ  3 zgłoszenia zamykające listę otrzymały równą ilość punktów.

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym Zespołom!

Pozostałe zespoły zapraszamy do udziału w kolejnych naborach –  udoskonalcie Wasze pomysły i wróćcie do nas!

ZKTUALIZOWANA LISTA RANKINGOWA_NABÓR II