Scroll to top

Historie Innowatorów

Fundacja Innowacja i Wiedza: Katarzyna Jaszczuk, Joanna Surwiłło i Paulina Bojanowska

POZNANIE

Poznałyśmy się przy realizacji różnych innych działań w ramach Fundacji Innowacja i Wiedza. To prężna fundacja, która od 10 lat działa i realizuje projekty w różnych tematach dotyczących edukacji i aktywizacji osób dorosłych. 

W zakresie edukacji finansowej realizujemy różne projekty od dłuższego czasu i między innymi w pierwszej edycji Popojutrze, zrealizowaliśmy projekt “ Kulturalnie o finansach” – kurs z edukacji o finansach dla pracowników domów kultury, który był naszym pierwszym kursem online. To jest świetny produkt, który dotarł do wielu pracowników domów kultury i innych instytucji pomocowych.

Cały czas szukaliśmy też nowych pomysłów na wsparcie młodych osób, aby zajęły się swoją edukacją finansową i takim realnym złapaniem tych finansów, żeby się nimi świadomie zajmować od wczesnego momentu życia. By nie było tak, że zajmujemy się nimi dopiero przed trzydziestką. Tak, jak niektórzy ostatnio mówią: “Zacznę się zajmować finansami, jak będę zarabiać więcej”. I z jakiegoś powodu ciągle nie zarabiają więcej. A prawda jest taka, że jeśli nie będziesz się dobrze zajmował tysiącem, dwoma tysiącami swojego dochodu, to nie będziesz też umiał zajmować się dziesięcioma tysiącami. I to niestety tak właśnie działa.

Skąd zainteresowanie FINANSAMI?

Jeszcze zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, mój tata miał firmę, która zbankrutowała z powodu nieumiejętności zajmowania się własnymi finansami. Miałam wtedy 18 lat i to był taki punkt zwrotny. Właśnie to doświadczenie sprawiło, że obiecałam sobie, że nie chcę tego powielić i nie chcę, by w przyszłości moje dzieci czegoś takiego doświadczyły. Samym tematem edukacji finansowej zajęłam się w wieku 23 lat, na początku mojej drogi zawodowej. Moja pierwsza praca idealnie trafiła w moje zainteresowanie.

W 2018 roku poleciałam z inicjatywy FIIW na dużą konferencję z zakresu edukacji finansowej w Nowym Jorku. Poumawiałam się tam z różnymi organizacjami nowojorskimi na spotkania dotyczące edukacji finansowej, żeby zobaczyć co robią, jak to wygląda z ich perspektywy. Ktoś polecił mi, żebym odwiedziła Centrum Edukacji Finansowej dla Studentów w Westchester Community College. Spotkałam się z szefową tego miejsca, zobaczyłam, jak ono działa. I to był moment, gdy zaczęłam myśleć, że musimy zacząć robić coś dla studentów. Po powrocie zaczęłam realizować warsztaty dla Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Trochę na zasadzie testowania – pojedyncze warsztaty, żeby rozeznać się, czy temat trafia. I przychodzili, więc był to strzał w 10. 

Pracując w FIIW, mogłam wybrać obszary, którymi chcę się zajmować. Wcześniej zajmowałam się również aktywizacją zawodową – pracowałam w dużej, brytyjskiej organizacji, która pomagała osobom oddalonym od rynku pracy. Zajmowałam się tam business developmentem. Dołączając do Fundacji, zajmowałam się zarządzaniem projektami, ale to dzięki znajomości z Asią, temat zarządzania budżetem zaczął mnie interesować. Plus jestem też osobiście zainteresowana tematem. Prosty przykład – mam dziecko w wieku szkolnym i od razu mam ten komfort, że wiem jak uczyć o pieniądzu. 

Ciągle widzę siebie 15 lat temu, może trochę więcej ;). Jakby mi ktoś wtedy dał wiedzę, którą można mieć wcześniej… Pomysł na zajęcia dla studentów chodził za mną od dawna. Gdy pojawiła się możliwość wymyślenia i przetestowania rozwiązania w Popojutrze, to od razu zaczęłyśmy z Asią i Pauliną myśleć, co by tu zrobić. Na początku sam pomysł wziął się z kalendarza, jaki moje dzieci miały w przedszkolu do zrobienia przez miesiąc w czasie lockdownu. Pomysł przyczepił się do nas, zaczęłyśmy myśleć coraz intensywniej, jak ubrać to w realne kształty. Cały czas byłam w kontakcie z Asią, a jak formalnie dołączyła, to wymyśliła nazwę Finansember. Asia w zasadzie od zawsze pracuje międzynarodowo, stąd nawiązanie do amerykańskich nazw miesięcy “member” i też “member” jako członek społeczności studentów. Bo celem tej innowacji jest zmiana myślenia o finansach przez to, że robisz coś regularnie. Pracujesz nad finansami przez miesiąc, masz fajne zadania jak np. “Spisz swoje wydatki”, co pokazuje tak naprawdę, jaką masz relację z pieniędzmi. Member oznacza też, że nie robisz tego sam, tylko robisz to w społeczności studentów i nawzajem się zachęcacie. I dlatego ogromna rola w tej innowacji organizacji studenckich, kół studenckich, które zachęcamy do testowania. Mamy w sobie bardzo dużo pasji. We trzy jesteśmy zupełnie inne, a mimo to wypracowaliśmy coś wspólnie.

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym. Zaczynałam swoją pracę przede wszystkim z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności, później wyszłam z murów więziennych do organizacji społecznych i zauważyłam, że podstawowym problemem osób, które tam przychodzą jest brak pracy i brak umiejętności zarządzania swoimi pieniędzmi. Nawet jeśli osoby dostają jakiś zasiłek, to jest myśl “O, dziś dostałem, jutro nie mam”, i nie potrafią tym zarządzić. W międzyczasie zostałam doradcą zawodowym i zaczęłam się mocno włączać w pomoc w zakresie zarządzania swoimi finansami – świadomości tego, że jest coś takiego, jak zarządzanie budżetem i jak jest to cenne zwłaszcza dla osób, które mają tych dochodów niewiele. I tak się to wszystko u mnie rozwinęło. W zasadzie odpowiadając na potrzeby moich klientów, rozwijałam siebie w tym, żeby im pomagać.

ZESPÓŁ

Asia w zespole jest osobą od wiedzy i merytoryki. Pilnuje, by wszystko było zgodne z prawdą, z rzeczywistością i ze sztuką. Widzi “no fajnie, ale nie”, “fajnie, ale inaczej”, “zrób to inaczej”. Ciągle coś wymyśla i dodaje. Pewnie najchętniej zabrała wszystkich w kosmos, żeby popatrzyli na ziemię i finanse, właśnie z perspektywy kosmosu. Paulina jest bardzo zadaniowa, konkretna. Daje zadania np. “o , tutaj logo do zrobienia” – siada i wysyła w ciągu 5 min. Kasia jest z kolei głównodowodzącą, spina wszystko w całość. 

“Mamy poczucie misji. Oczywiście zarządzania finansami można się nauczyć, ale to trzeba poczuć. Żyjemy w mocno konsumpcyjnym świecie, gdzie wszyscy staramy się coraz bardziej i chcemy coraz więcej zarabiać, żeby zaspokoić nasze potrzeby. Bardzo często nie patrzymy jednak pod kątem wydatków. To się oczywiście bardzo różni w zależności od perspektywy określonej grupy. Inaczej to będzie wyglądało w przypadku byłych więźniów, którzy mają bardzo niskie dochody. Inaczej dla studentów, których utrzymują rodzice, ale którzy już zaczynają zarabiać i inaczej dla rodzin takich, jak my. A kluczowe w edukacji finansowej jest dostosowanie jej do danej grupy i przedstawienie w taki sposób, który zainteresuje dane osoby. Materiałów jest dużo, ale należy je odpowiednio przygotować. I my mamy to poczucie misji, żeby z edukacją finansową w sposób dostosowany do konkretnych grup, dotrzeć jak najszerzej. Po prostu czujemy ten temat i jego wpływ na życie.”

Fundacja Innowacja i Wiedza

Zespół tworzący innowację społeczną Finansember to trzy kobiety, które połączyła chęć i nieustająca potrzeba szerzenia edukacji finansowej. Współpracujemy pod szyldem Fundacji Innowacja i Wiedza, warszawskiej organizacji utworzonej w 2012 roku. FIIW aktywnie włącza się w upowszechnianie idei przedsiębiorczości, samorealizacji i niezależności finansowej, wśród różnych grup społecznych, w szczególności tych, wykluczonych ekonomicznie. Podejmowane w ramach statutu i strategii działania Fundacji koncentrują się na pobudzaniu do aktywności społeczno-zawodowej osób nieaktywnych na rynku pracy, a także motywacji i kreatywnego myślenia w obszarze tworzenia własnego biznesu oraz pozyskiwania środków na otwarcie firmy. Pomysł na działania Fundacji, realizacja poszczególnych projektów i programów są wynikiem, doświadczeń i umiejętności osób pracujących w FIIW, a także wspólnego przekonania, iż szeroka edukacja Polaków w zakresie przedsiębiorczości, aktywności zawodowej oraz edukacji finansowej jest skuteczną metodą pobudzania wzrostu gospodarczego oraz innowacyjnym sposobem walki z ubóstwem społeczeństwa polskiego. FIIW jest członkiem założycielem PREF – Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej.

Katarzyna Jaszczuk

– pomysłodawczyni i koordynatorka projektów edukacji dorosłych (life-long learning) realizowanych w Polsce i w Europie. Niestrudzenie propaguje tematykę inteligencji finansowej i konsumenckiej, prowadzi szkolenia z zakresu finansów osobistych, rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej. Zawsze szuka nowych rozwiązań, jest autorką innowacji społecznych, kursów online, gier edukacyjnych i programów szkoleniowych z edukacji finansowej. Pracuje w sektorze biznesu i NGO. Dba, aby jej praca miały pozytywny wpływ na jakość życia innych ludzi.

Joanna Surwiłło

– doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, związana z edukacja finansową od 2008 roku. Prowadzi projekty mające na celu rozwiązanie kwestii społecznych w Europie Wschodniej. Pracowała w prawie 20 krajach w Europie i Azji Centralnej i Ameryce Północnej. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, organizacjami międzynarodowymi, bankami centralnymi, instytucjami mikro-finansowymi, aktywistami i mediami.

Paulina Bojanowska

– pedagog resocjalizacyjny, pedagog twórczości. Prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Jej grupą docelową są osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem. Problemy osób, które obejmuje swoją pomocą najczęściej sprowadzają się do braku wiedzy. Często dają się oszukać pracodawcy, pracują na czarno lub nie znają swoich praw. Brak tych podstaw ciągnie za sobą kolejne trudności – pętle zadłużenia, zaległości komornicze itd. dlatego w każdym momencie swojej pracy z klientami podkreśla rolę edukacji finansowej i istotę jej świadomości dla rozwoju i sukcesu.

INNOWACJA: Finansember

Finansember to innowacyjna metoda przyswajania edukacji finansowej skierowana dla młodych dorosłych – studentów kierunków humanistycznych.

Finansember ma na celu zmianę podejścia (mindset change) i postrzegania własnych finansów osobistych i sposobu zarządzania budżetem domowym.

W przystępny sposób w formie miesięcznego challenge’u opartego na grywalizacji, z zadaniami do wykonania rozpisanymi na każdy dzień, studenci mogą poszerzyć wiedzę w zakresie finansów osobistych i na starcie dorosłego życia wyrobić sobie właściwe podejście do własnych możliwości finansowych.