Scroll to top

GODZINY ROZWOJU - jak wspierać nastawienie na rozwój i uczyć (się) innowacyjnie

Bezpłatne szkolenie z certyfikatem organizowane w ramach cyklu #EDUpopo czyli EDUkacyjne POPOłudnia z innowacjami

GODZINY ROZWOJU to wyjątkowa publikacja skierowana do rodziców, wychowawców i nauczycieli. Zawiera szereg niezwykle cennych informacji o wspieraniu motywacji wewnętrznej uczniów. Przedstawiona w publikacji metoda Projekty Pasji to gotowe narzędzie, które może być wdrażane przez nauczycieli bez względu na przedmiot, którego uczą. Co więcej, każdy rodzic znajdzie tam dużą dawkę wiedzy i inspiracji motywujących do zmian.

 

Pierwsza część publikacji bazuje na koncepcji nastawienia na rozwój (Growth Mindset), a jej celem jest uświadomienie użytkownikowi, jakie jest jego indywidualne nastawienie i jaki to ma wpływ na jego życie, wychowywanie młodych ludzi oraz pracę pedagogiczną.  Nauczyciele i rodzice dowiedzą się między innymi, że chwalenie dzieci za samą inteligencję i talent osłabia motywację i prowadzi do gorszych długoterminowych rezultatów oraz obaw do podejmowania wyzwań. Szybkość i dążenie do perfekcji natomiast przeszkadza w nauce rzeczy trudnych.

 

Druga część publikacji jest oparta na zagadnieniach z dziedziny psychologii i teorii motywacji (logoterapia, teoria samostanowienia, elementy filozofii kung-fu) oraz pedagogiki (podejście konstruktywistyczne, ocenianie kształtujące, metoda projektowa). Celem tej części jest zapoznanie użytkownika z koncepcją projektów pasji – metodzie opartej na najnowszych trendach w edukacji i zainspirowanie go do zmiany oraz odejścia od tradycyjnego modelu, w którym uczeń jest jedynie pasywnym odbiorcą treści motywowanym lub demotywowanym przez system ocen.

Dlaczego warto być z nami?

  • Dowiesz się, jak wspierać nastawienie na rozwój i uczyć (się) innowacyjnie.

  • Otrzymasz kompleksowe i bezpłatne materiały (publikacja, scenariusze lekcji, podcasty), które pozwolą Ci wprowadzić projekty pasji w szkole, czy w domu.

  • Dowiesz się jak zastosować rozwiązanie w praktyce.

  • Dowiesz się jakie efekty możesz osiągnąć dzięki pracy proponowaną metodą.

  • Otrzymasz jasną i prostą instrukcję wdrożenia innowacji.

  • Otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia z używania innowacji edukacyjnej GODZINY ROZWOJU.

  • Poznasz Autorów innowacji, a udział w webinarze będzie świetną okazją do zadania im pytań i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

O innowacji GODZINY ROZWOJU

GODZINY ROZWOJU to interaktywna publikacja opisująca program budowania wewnętrznej motywacji, nastawienia na rozwój oraz samodzielności i autonomii ucznia. Skierowana jest zarówno do nauczycieli jak i rodziców, zawiera część poradnikową a także scenariusze zajęć, dzięki którym uczniowie dowiedzą się m.in. że dzięki neuroplastyczności mózgu inteligencję i umiejętności można rozwijać przez całe życie, błędy są naturalnym i potrzebnym zjawiskiem w procesie uczenia się, a konstruktywna krytyka pomaga w podnoszeniu umiejętności.

Autorami innowacji są nauczyciele języka angielskiego z Tarnowa, członkowie grupy Superbelfrzy RP oraz założyciele Stowarzyszenia „Tarnowska Akademia Nauki” – Dorota Uchwat-Zaród i Marcin Zaród.  

Dla kogo?

• Jako RODZIC znajdziesz w pierwszej części publikacji (poświęconej nastawieniu na rozwój i radzeniu sobie z wyzwaniami) mnóstwo przydatnych treści. Dowiesz się, co robić, by Twoje dzieci chciały i lubiły się uczyć, kochały wyzwania i nie poddawały się w obliczu porażek.
• Jeśli jesteś NAUCZYCIELEM - znajdziesz tam dodatkowo scenariusze cyklu lekcji opartych na treściach całej publikacji, podcasty z ekspertami i inne treści audiowizualne, które pomogą w realizacji lekcji.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia to odezwij się do nas!

Magdalena Kaczmarek

Ekspertka ds. upowszechniania

E m.kaczmarek@senseconsulting.pl
T +48 531 823 066