Scroll to top

afazJA-możeMY – odkryj metody nauczania dostosowane do potrzeb uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej, w tym z afazją

Bezpłatne szkolenie z certyfikatem organizowane w ramach cyklu #EDUpopo czyli EDUkacyjne POPOłudnia z innowacjami

Zastanów się, jak możesz pomóc swojemu uczniowi i podejmij decyzję o wyborze nowej drogi. Co ze sobą zabrać? Pozytywne nastawienie, worek wypełniony kreatywnością, plecak cierpliwości, termos wypełniony nowymi pomysłami i słodkie uśmiechy uczniów.

Wybierając innowację afazJA–możeMY otrzymujesz gotowy system pracy w klasie na pięć lat nauki.

Co musisz wiedzieć na wstępie? Innowacja zakłada:

 • korelację międzyprzedmiotową i pracę blokami tematycznymi poprzez opracowane listy zagadnień realizowanych podczas nauczania wszystkich przedmiotów, wizualnych pomocy dydaktycznych do ich realizacji, przykładowych scenariuszy opartych na sketchnotkach, przygotowanych zgodnie z jednolitym schematem prowadzenia lekcji;
 • współpracę z rodzicami poprzez schemat codziennej wymiany informacji między nauczycielami i rodzicami, jak również przykładowe informacje dla rodziców;
 • zajęcia w dedykowanej sali lekcyjnej,
 • dołączenie poradnika dla rodziców i nauczycieli zawierającego praktyczne wskazówki do pracy.

Innowacja „afazJA –możeMY” to odpowiedź na problemy niedostosowania metod nauczania do potrzeb uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej, w tym afazji na II etapie edukacyjnym. Jej celem jest znalezienie takich rozwiązań, które pomogą osiągnąć uczniom sukces edukacyjny.

Dlaczego warto być z nami?

 • Otrzymasz kompletny model pracy w oddziale specjalnym na cały II etap edukacyjny, od klasy 4 do 8.

 • Dowiesz się jakie efekty możesz osiągnąć dzięki pracy proponowaną metodą.

 • Otrzymasz jasną i prostą instrukcję wdrożenia innowacji.

 • Otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia z używania innowacji edukacyjnej afazJA-możeMY.

 • Poznasz Autorów i Autorki innowacji, a udział w webinarze będzie świetną okazją do zadania im pytań.

O innowacji afazJA-możeMY

Innowacja „afazJA –możeMY” to kompletny model pracy w oddziale specjalnym na cały II etap edukacyjny, od klasy 4 do 8.  Może być w pełni wykorzystany w całości lub stanowić inspirację dla nauczycieli w ich codziennej pracy. Stanowi nakładkę na obowiązującą podstawę programową, wskazując kluczowe zagadnienia z poszczególnych przedmiotów, które są konieczne do opanowania na drugim etapie edukacyjnym przez uczniów z afazją.

Innowacja powstała i testowana była w Szkole Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, w której od wielu lat działają na każdym poziomie (od klasy 1 do 8) oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją. Zespół innowatorów tworzą nauczyciele:  Kasia, Irena, Darek, Aneta, Asia i Agata – skoncentrowani na jednym zadaniu — pomocy w rozwoju uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Innowacja „afazJA –możeMY” to kompletny model pracy w oddziale specjalnym na cały II etap edukacyjny, od klasy 4 do 8.  Może być w pełni wykorzystany w całości lub stanowić inspirację dla nauczycieli w ich codziennej pracy. Stanowi nakładkę na obowiązującą podstawę programową, wskazując kluczowe zagadnienia z poszczególnych przedmiotów, które są konieczne do opanowania na drugim etapie edukacyjnym przez uczniów z afazją.

Innowacja powstała i testowana była w Szkole Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, w której od wielu lat działają na każdym poziomie (od klasy 1 do 8) oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją. Zespół innowatorów tworzą nauczyciele:  Kasia, Irena, Darek, Aneta, Asia i Agata – skoncentrowani na jednym zadaniu — pomocy w rozwoju uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zdecydowana/y? PakujeMY się i ruszaMY!

ZAPAKUJ:

 1. SKETCHNOTKI — zbiór sketchnotek pogrupowanych na klasy i miesiące. W sumie 45 opracowanych zagadnień. Każdego miesiąca omawiane są treści z jednej sketchnotki. Są one opracowane na 9 miesięcy w każdym roku szkolnym (styczeń i luty zostały połączone ze względu na różne terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach). Do każdej sketchnotki otrzymujesz pomysły ze wszystkich przedmiotów, jak można realizować zagadnienia na swoim przedmiocie.
 2. PORADNIK — O co chodzi z tą afazją?
 3. SCENARIUSZE — dajemy Ci pomysły na wykorzystanie sketchnotek. Są to przykładowe opracowania z każdego przedmiotu.
 4. OPIS SALI — przestrzeni sprzyjającej nauce, w której uczniowie będą lepiej zmotywowani do pracy, skoncentrowani na zadaniu, z poczuciem, że mają wpływ na przebieg lekcji i odnoszenia małych sukcesów. Skechnotka, wydrukowana lub przerysowana w dużej formie, jest wyeksponowana w sali lekcyjnej przez cały miesiąc. Zgodnie z założeniem innowacji oddział powinien realizować większość lekcji w jednej sali. Byłoby świetnie, gdyby sala była przygotowana zgodnie ze wskazówkami – z podziałem na strefę nauki i relaksu.
 5. ZAGADNIENIA  — lista zagadnień, a może bardziej pomysłów i inspiracji, jak można odnieść się do sketchnotki na każdym przedmiocie. Zagadnienia są skorelowane z programami nauczania wszystkich przedmiotów i opracowane dla każdej sketchnotki.
 6. TO DO LIST — schemat prowadzenia lekcji, zgodnie z koncepcją ToDoList, pomoże Ci zorganizować lekcję w taki sposób, aby była przejrzysta dla uczniów, zawsze dobrze zaplanowana i na dodatek (z)ewaluowana przez samych uczniów!
 7. SCHEMAT INFORMACJI DLA RODZICÓW — na koniec bardzo ważny element innowacji: współpraca z rodzicami. Każdy nauczyciel wie, że bez tego nie osiągnie celu. List, który rodzic codziennie otrzymuje, jest dla niego ogromną pomocą w kształceniu dziecka w domu. Nie rezygnujmy z tej części koncepcji, bo dzięki niej odniesiecie SUKCES: Wy — nauczyciele, Wy — rodzice i Wy — uczniowie.

Dla kogo?

Uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia to odezwij się do nas!

Magdalena Kaczmarek

Ekspertka ds. upowszechniania

E m.kaczmarek@senseconsulting.pl
T +48 531 823 066