Scroll to top
Back

Senior +

Scroll

Innowacja Senior+ służy podnoszeniu kompetencji informatycznych osób w wieku 50+ w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu cyfrowemu. Na „+” jest także polepszenie samooceny oraz zachęcenie do używania nowych technologii.

]