Scroll to top
Back

Balanser

Scroll

Balanser to holistyczne podejście, wykorzystujące metody pracy z ciałem, edukacji kulturalnej i psychologii – korzystając z tego narzędzia można rozwijać się na wielu płaszczyznach i zachować równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

]

balanser